Sněľnice

Túristický výąlap na sněľnice
z Mostů u Jablůnkova do Ostravice,
akce o 2 nocích a 2 dnech,
vąem hned vezme dech.
To není akce, to je invaze!
Bylo nás 18 v ľelezničním voze.

Noc první
Na lehátku ve vlaku je pěknej hic,
vąak zejtra nebude, neboj se nic.

Den první
Nasaď si sněľnice a vzhůru ąlapej,
nefuň a čerstvý vzduch zhluboka dýchej.
Kdepak je Míąa? Asi se ztratila,
Honzyku, najdi ji, čekáme U Tetřeva.

Cesta na Bílý Kříľ jsou prý 3 hodiny,
budem tam nocovat, kam dál bychom chodili.
Kdepak je Míąa? Asi se zpozdila,
čekáme, mrzneme, uľ aby se zjevila.

Králík se boří do sněhu po pás,
ąero a soumrak pomalu halí nás.
Kde je-e Kříľ Bí-í-ílý...
nepatráme a stavíme obydlí.

Noc druhá
Do spacáku zapadli jsme příjemně u»apkáni.
Přes noc se vyjasnilo na minus 18, no páni!
Byla to ruąná noc, plná výkřiků i pobíhání,
o sladkém spánku jen Ti velmi dobře vybavení měli zdání.

Den druhý
Slunce svítí na celý svět,
beskydský ráj to na pohled!
Před polednem dobyli jsme Bílý Kříľ,
zvolit daląí směr byla trochu potíľ.

Sestupujeme, do údolí klesáme,
sněľnice na cestě postupně sundáváme.
Míąa se s námi loučí a míří na bus,
klesáme, padáme, zbývá jeątě cesty kus.

V Ostravici jsme dost včas,
v restauraci Beskyd uľíváme si ten čas.
Pivo či svařák, polívka, haluąky, krvavý záda,
čekaj nás 4 přestupy a pak matička Praha!

Joj, teplá sprcho, joj, moje posteli,
to jsem rád, ľe vás mám, to se mi lebedí.